Üstten Beslemeli Vakum Filtre
Technology, Engineering

          Üstten beslemeli vakum filtreler sıvıdan kolay ayrılan ve hızlı çöken iri taneli malzemelerde kullanılırlar. Kullanım alanları oldukça dar olan bu filtreler genellikle maden ve kimya sektöründe tercih edilirler.

          Sıvı içinde çok hızlı çöken iri tanelere sahip malzemeler filtre teknelerine beslendiği zaman burada çöküp kalmaktadır. Bu sebepten bu tarz malzemeler için geliştirilen üstten beslemeli vakum filtrelerde bir filtre teknesi bulunmamakta, malzeme direk filtre tamburunun üzerindeki hazneye beslenmektedir.  

          Üstten beslemeli vakum filtreler 4,5m2 ile 66m2 arasında değişen süzme yüzeylerine göre imal edilirler.


• Tambur Filtre boyut tablosu