Filtrat Separatörleri
Technology, Engineering

          Otomatik filtrat separatörleri vakum filtrelerin vazgeçilmez bir yardımcı ekipmanı haline gelmiştir. Özel tasarımı ile vakum filtreden emilen filtratın herhangi bir barometrik ayak veya ekstraksiyon pompası kullanmadan sürekli bir şekilde dışarı alınmasını sağlar.

          Vakum filtrenin hemen yanına konulabilen bu özel filtrat separatörleri emilen filtratın vakum altında atmosferik ortama sürekli ve sorunsuz olarak tahliye edilmesini sağlarken aynı zamanda bağlı olduğu vakum filtrenin veriminide arttırıcı bir etkisi vardır.