Hidrosiklonlar
Technology, Engineering

Katı-Sıvı ayırımında veya katının konsantre edilmesi amacı ile kullanılırlar. Paralel bağlı küçük siklonlardan oluşan kademeler seri olarak bağlanır ve katı akışına ters yönde verilen yıkama suyu ile katı konsantre edildiği gibi yıkanarak son kademeden temiz olarak alınabilir. En yaygın kullanma alanı nişasta üretim tesislerinde nişastanın rafine edilmesi amacı ile kullanılır. Ayrıca yine nişasta üretim tesislerinde mısır özünün diğer mısır kepeği, nişasta ve proteinden ayrılması için de başarı ile kullanılır.