Politikalarımız

Kalite Politikası
- Müşterilerimizin isteklerine tam olarak ve zamanında yanıt vermek,
- Reklamımızı ürün kalitemizle yapmak.
- En üst düzeyde müşteri memnuniyetini sağlamak; sürekli ve kalıcı müşteriler edinmek.
- Hijyeni güvence altına alıp sürekliliğini sağlamak, verimli ve hatasız çalışmak.
- Ürün ve hizmetlerimizi oluştururken kalite bilincini arttırmak.
- Takım ruhu ve sürekli gelişim anlayışını temel değer olarak benimsemek, yasal zorunlulukları göz önünde bulundurmak.

Çevre Politikası
- Temiz ve yaşanabilir bir doğa için sürekli ileriye giden bir performansla Çevreyi korumak ve gözetmek.
- Çevre kanun ve yönetmeliklerine uymak.
- Üretim ve hizmetlerimizde doğal kaynakları, enerji ve hammadde kullanımını ekonomik ve verimli bir şekilde yapmak, atıklarımızın geri kazanımı ve yeniden kullanımını sağlayarak atık oluşumunu en aza indirmek.
- Çalışanlarımızın, müşterilerimizin, tedarikçilerimizin çevrenin korunması ve çevre kirliliğinin azaltılması konularında çevre bilincini geliştirmek için gerekli faaliyetleri yapmak.

ISG Politikası
- İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili yasal mevzuat ve uygulamaları takip ederek sistem gelişimi için gerekli dokümantasyonu yaparak uygulanmasını sağlamak
- İş sağlığı ve güvenliği sistemini sürekli geliştirerek güncelliğini sağlamak
- Sistemli ve güvenli bir iş ortamı oluşturmak ve devamlılığını sağlamak