Indirect Thermoblocks

İndirekt termobloklar, sıcak havalı kurutucuların hepsinde kullanılabilir.300.000 kcal ‘den 3.000.000 kcal kapasite değerlerine kadar imal edilebilirler.
Isıtma kaynağı olarak doğal gazlı veya fueloilli brülorler kullanılır. Yanma özel paslanmaz çelik bir yanma hücresinde olur, yanma gazları ikinci bir geçişten sonra bacadan atılır. Brülor tarafından giren soğuk hava gerek yanma hücresinin dış yüzey ile, gerek ise baca gazlarının ikinci geçiş kanalı cidarı ile temas etmek sureti ile ısınır ve termobloğun diğer tarafından çıkar.

Indirect Thermoblocks