Koyulaştırıcılar-Tikiner

Bir koyulaştırıcı, esasen, içinde sıvı ve katı fazın bir arada bulunduğu, bu şekilde temiz bir sıvı ve koyulaşmış bir alt tabakanın oluşmasını sağlayan büyük bir tanktır. Koyulaştırıcılar, katı partiküllerin tankın dibine çökelmesine ve tanktan çıkan partiküllerle alttaki suyun taşmasına dayanan mekanik bir sisteme sahiptir.

Koyulaştırıcıların, ihtiyaç duyulan kullanıcı ve sektöre göre değişebilen pek çok faydası vardır. Örneğin, koyulaştırıcılar su kaynağının az ve suyun ulaşımının zor olduğu tesislerde kullanılabilir; bu durumda bir koyulaştırıcı bitkiler için tekrar kullanılabilinecek su çıkartabilir.

Tesislerin su birikintilerinin ve atık ürünlerinin çökelme boyutlarını küçültmek için de kullanılabilirler. Ayrıca filtre presleri gibi diğer aşağı akış ekipmanlarıyla birleştirildiklerinde, çökelme birikintilerini tamamen ortadan kaldırabilirler. Ayrıca bitki sularının mineral ve tozlardan arındırılmasında da kullanılabilirler.

Koyulaştırıcı, tikiner