Flakerler

Flakerler sıcakta sıvı halde iken soğuyunca katılaşan malzemelerin prosesten sıcak sıvı şeklinde çıktıktan sonra katı hale getirilmesi için kullanılır. Bazı zirai ilaçlar özel parafinler, kostik gibi malzemelerin katı şekilde imalatlarında kullanılırlar.

Malzeme özelliklerine bağlı olarak çeşitli büyüklükte ve malzemeden dizayn ve imal edilirler.

Prensip olarak bir tekne ve içinde dönen bir tambur ile tambur milinin iki ucunda döner başlıklardan ve bir sıyırıcıdan ibarettir.

Sıcak malzeme tekneye dökülür, tambur bu tekne içindeki sıcak malzemeye girince içeriden soğutulan yüzeyi malzeme ile temas eder ve malzeme soğuyarak yüzeye yapışır ve dönen tamburun diğer tarafından yüzeye yapışmış olan malzeme sıyırıcı ile katı olarak alınır.

Flakers