Filtrat Separatörleri

Bir filtrat seperatörü, iki aşamalı yatay bir birimdir. İlk aşamada değiştirilebilir kartuşlar vardır ve ikinci aşamada yüksek oranda sıvı partikül çıkarmak için kanatlı bir buhar elimine edici alan vardır.

Gazın birinci aşamadan ikinci aşamaya geçmesini önlemek için sıvı çukuru iki bölüme ayrılmıştır. Katı kontaminasyon nedeniyle filtre tüpü boyunca basınç artışı olabilir, ancak kartuş değiştirme zamanı geldiğinde sinyal gönderen bir sensör vardır. Değiştirilebilir kartuşlar, sistem hala basınç altında olsa bile hızlı açılıp kapanma özelliği ile güvenli bir şekilde değiştirilebilir.

Gaz akışı, filtrenin ilk aşamasına girer. Büyük sıvı partiküller ilk aşamada yerçekimi ve deşarj nedeniyle seyahat sırasında hız kaybederler. Kalan yoğunlaşan parçacıklar, gaz akışının etkisiyle hareket ettirilir ve birleşik kartuşlarda tutulur. Bu birleşik sıvı damlalar ikinci aşamaya taşınır. Bu arada, katı parçacıklar filtre kartuşlarında tutulur ve kartuşların çıkarılmasıyla boşaltılır.