Belt Pres Filtreler

Belt Pres Filtreler çoğunlukla arıtma sektöründe kullanılsa da, maden, gıda, kağıt gibi sektörlerde de tercih edilmektedir. Hem yatırım hem işletme maliyeti düşük olan belt pres filtreler işletmesi de oldukça kolay ve sürekli çalışan filitrelerdir.

Belt Pres Filitreler Nasıl çalışır?
Belt Pres Filtreler, suyu sıvı atık su artıklarından tahliye etmek ve katı bir malzeme oluşturmak için kullanılır. Atık su katılarının koyulaştırılması, kalıntıların hacmini azaltır, işletimi ilerletir ve diğer faydaların yanı sıra kapasiteyi takip etme, hazırlama, aktarma, sonuca ulaşma veya aktarma maliyetlerini düşürür

Belt Pres Filtreler, bir sürücü makine, çamur dağıtıcı, kayışlı filtre, basınç aygıtı, programlı değiştirme makinesi, filtrasyon kayışlı yıkama makinesi, çamur temizleyici, yerçekimi dehidrasyonu, kama kurutma, kırma dehidrasyonu ve çerçeveden oluşur.

Belt Pres Filtreler yaygın olarak kimya, eczacılık, şeker rafinerisi, gıda maddeleri, kömür yıkama, yağlama, baskı ve renklendirme, demleme, seramik, madencilik ve metalurji, kanalizasyon arıtma vb. alanlarda kullanılır.

Belt Pres Filtreler