Belt Pres Filtreler

Belt pres filtreler çoğunlukla arıtma sektöründe kullanılsa da, maden, gıda, kağıt gibi çok çeşitli sektörlerde tercih edilmektedir. Hem yatırım hem işletme maliyeti düşük olan belt pres filtreler, işletmesi de oldukça kolay ve sürekli çalışan filtrelerdir. Belt genişliği 500 mm. ile 3000mm. arasında değişen filtrelerde süzülecek olan malzeme bir polielektrolit ile karıştırılarak filtreye beslenir. Böylece katı partiküller birleşip belt üzerinde kalabilecek büyüklüğe gelir ve süzülebilir hale geçirirler.

Filtreye beslenen malzeme filtrenin özel tasarımı ile önce kaba suyunu bırakır sonra iki belt arasına girerek delikli rulolardan geçerler. Delikli rulolar ilk sıkma bölümüdür ve keki inceltirken içindeki sıvının dışarı çıkmasını sağlar. Delikli rulolardan çıkan kek son sıkma rulolarına girer ve burada son rutubetine ulaşarak sıyırıcılar ile beltten sıyrılarak alınırlar.

Belt Pres Filtreler