Vakum Disk Filtre

Vakum disk filtreler prensip olarak vakum tambur filtreler ile aynı şekilde çalışmaktadır. Sürekli çalışan tip filtrelerdendir. Vakum disk filtreler yapısı gereği tambur filtrelerden çok daha yüksek kapasitelerde üretilmektediri, bu kapasitelerde tambur filtrelere göre çok daha az alan kaplamaktadırlar.

Vakum disk filtreler; tasarım, dizayn ve imalatları gelişen teknoloji ile laboratuvarlarımızda ve pilot filtrelerimizde yaptığımız Ar-Ge çalışmalarının sonuçları da baz alınarak yüksek kapasite, yüksek verim ve düşük kek rutubeti sağlayabilmektedir.

Vakum disk filtreler aşağıdaki ana parçalar ile bir araya gelir.

  • Vakum başlığı: Filtre bezleri ve sektörlerinin bağlı olduğu kollektör boruları bu başlığa bağlıdır. Özel yapısı sayesinde sektörlerde oluşturulacak vakumun ve kek dökme esnasında sağlanacak üfleme havasının organize edildiği başlıktır.
  • Tahrik motoru: Şaftın üzerine bağlı olan kollektör borularını ve dolayısıyla her bir filtre elemanını (sektörleri), gerekli görülen devir ve güçle döndürülmesini sağlar. Ayrıca ürün besleme esnasında daha hassas ayar yapabilmek için devir kontrollü olacak şekilde üretilmektedir.
  • Filtre bezleri: Ürünün tane boyutuna, yapısına ve kapasitesine göre seçilen filtre bezleri ürünün süzülmesinde en önemli rolü oynamaktadır.
  • Sektör: Ürünün süzülmesinin sağlandığı filtre bezlerinin, vakum ile birlikte içeri yönlü hareketini engelleyip, bezlerin iç iskeletini oluşturan parçalardır.
  • Disk: Sektör ve filtre bezlerinin oluşturduğu her bir daireye verilen isimdir.
  • Kollektör boruları: Her bir sektörün bağlı olduğu ve süzülen sıvının vakum başlığına iletilmesini, üfleme havasının ise sektörlere ulaşmasını sağlayan borulardır. Bu borular özel aparatlar ile şafta bağlanmaktadır.
  • Şaft: Tüm disklerin dönmesini sağlar ve tüm bu disklerin oluşturduğu ağırlığı taşır.
  • Tekne: Filtre edilecek ürünün, içerisine doldurulduğu hazneye verilen isimdir. Aynı zamanda şaftın bağlandığı yapıdır. Her bir sektör sırasıyla ürün ile dolu olan bu teknenin içerisine girer ve vakum sayesinde filtrasyon işlemi gerçekleştirilir.
  • Karıştırıcı: Teknenin içerisine doldurulan malzemenin çökmesini engellemek için kullanılan yapıdır. Bu sayede ürün tekne içerisinde sürekli homojen karışım olarak tutulur ve daha dengeli bir vakum işlemi gerçekleştirilmiş olur.
Vakum Disk Filtresi